VI TILBYR

Andre tilbud

Du finner en oversikt over hele virkemiddelapparatet til etablerere og gründere i Vestfold, hvis du klikker deg inn på Vekst i Vestfold!
 

Vekst i Vestfold

Er et samarbeid mellom de offentlige aktørene som har tilbud til gründere i Vestfold. Formålet er å synliggjøre alle aktørene i en kanal og gjøre det enkelt for gründere å finne fram til det tilbudet som passer best. Vestfold har et stort og bredt tilbud til gründere, og alle aktørene samarbeider godt.  Vi jobber alle med samme målsetting: Bidra til at gründere i Vestfold  lykkes med sin etablering og vekst, slik at arbeidsplassene trygges og at det stadig blir flere nye arbeidsplasser.