ARBEIDSUTVALGET

Representanter fra eierne og samarbeidspartnerne utgjør arbeidsutvalget

Målet til START er å hjelpe nyetablerere med å skape nye og levedyktige bedrifter, slik at verdiskapingen i Vestfold øker. START er et samarbeid mellom Vestfold-kommunene og fylkeskommunen, hvor de samme aktørene er eiere av START.

Eier kommuner:
Sande 
Holmestrand
Horten
Tønsberg
Færder
Sandefjord
Larvik


Representanter fra eierne og samarbeidspartnerne utgjør arbeidsutvalget:

Leder: Bjarne Sommerstad, Sandefjord kommune
Nestleder: Ragnar Sundklakk, Horten kommune
Utvalgsmedlemmer:
Olav Sandlund, Fylkesmannen i Vestfold
Svein Almedal, Vestfold Fylkeskommune
Hanna Kirsebom Aronsen, DnB
Marit Sibbern, Saga Regnskap AS
Marit Due Akerholdt, Bare Barista