START i Vestfold
Starte egen bedrift? Vi hjelper deg i gang!

Våre kurs

ALLE ARRANGEMENT ER GRATIS

START etablerercafè:

Målgruppe for disse kveldene er all som har planer om eller har startet egen virksomhet. Det legges opp til en "uformell" kveld hvor en bedrift presenterer seg og sitt konsept. Deler historien rundt bedriften. Hva er suksesskriteriene? Hva gikk galt? Råd og tips, gründer til gründer. Vi forsøker å få med en eller flere av hjelperne i nettverket som bistår bedriften som presenterer seg, for å få noen faglige begrunnelser til hva det kommer det av at denne bedriften er der den er i dag.

START regionalt miniseminar

De regionale miniseminarene arrangeres av prosjektleder i START og er gratis. Målgruppen for de regionale miniseminarene er både etablerere som er i en startfase og etablerere som har drevet en stund. Tema er variert, og etablerer ser selv om det appellerer, enten du kun har hatt en tanke om det å starte egen bedrift, har startet, eller drevet en stund. Men også for deg som kun er nysgjerrig. På de regionale miniseminarene går vi mer i dybden på et eller to tema, slik at etablererne får et større innblikk. Hjelpere i START-nettverket stiller som foredragsholdere. I tillegg er det også rom for en gründerhistorie fra tid til annen. Det er anledning til å stille spørsmål underveis, og i pausen. Miniseminaret varer i 2,5 timer.

START etablererkveld

STARTs etablererkvelder arrangeres av de ulike koordinatorene rundt om i kommunene. Arrangementene er gratis og tar for seg aktuelle tema for firma i etableringsfasen. Foredragsholdere er vanligvis ressurspersoner fra START-nettverket. Det legges opp til en god minglepause mellom foredragene slik at man kan knytte nye kontakter og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i etableringsfasen og med hjelpere fra START-nettverket.