START i Vestfold
Starte egen bedrift? Vi hjelper deg i gang!

ETABLERERNETTVERKET START I VESTFOLD - ER DU EN GRÜNDER? TRENGER DU HJELP?

Tenker du å etablere egen forretning, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Kanskje lurer du på noe rundt forretningsplan, budsjett, regnskap, forretningsavtaler, kontrakter, markedsføring eller nettsider?

START er et etablerernettverk i Vestfold, som skal bistå nyetablerere og de som har tanker om å starte egen bedrift. Gjennom START-programmet står kommunene sterkere rustet til å hjelpe etablerere i gang med nysatsninger. Hos oss møter du en koordinator som blir din egen veileder, diskusjonspartner og døråpner i kommunen.

Gruppebilde
Fra venstre: Jonathan Hall, Karl Jørgen Tofte, Inger Christensen, Trine Tenvik og Anne Grethe Bakken

HVA ER START, OG HVA KAN START HJELPE DEG MED?

START er ett tilbud til deg som planlegger å starte egen bedrift, er i startgropa eller allerede har startet egen bedrift. Vi har hele tiden fokus på at det ikke finnes noe fasit på hvordan man starter en vellykket bedrift. Men vi tror at det er viktig med så god planlegging som mulig, og at det kan utgjøre en forskjell i hvilken rekkefølge man utfører ting. Dersom man trenger lån er det for eksempel viktig å ha en gjennomtenkt forretningsplan før man oppsøker banken. START bistår deg med veiledning og rådgivning, men vi gir ikke økonomisk bistand.

MÅL

Etablerernettverket Start skal være et tilbud til kommuner og næringsliv i hele Vestfold - hvor stat og kommune skal være et fortrinn for bedriftene. Redusert sårbarhet i bedriftene gjennom forenkling, forutsigbarhet og samordnet tjenestetilbud fra offentlig sektor.

  • Økt kvalitet på næringslivets møte med offentlig sektor
  • Henvisning til riktig person/institusjon
  • Heve prestasjonene i offentlig sektor

På denne måten forenkles etablerernes møte med offentlig myndigheter og robustheten i nye virksomheter/bedrifter vil bli styrket. Vi vil med dette prosjektet løfte ambisjonsnivået og ha et mål om å ligge over gjennomsnittet i dette arbeidet i Norge. Med det menes at offentlig sektor i samarbeid med kommersielle hjelpere skal tilby en veiledning som gir etablererne større mulighet for å vokse og overleve.

MÅLGRUPPE

Målgruppen for arbeidet er nyetablerere.