START i Vestfold
Starte egen bedrift? Vi hjelper deg i gang!

HISTORIEN BAK START

Utgangspunktet for START var et ønske fra både etablerere/privat næringsliv og det offentlige, om en bedre samordning av offentlig sektors tjenestetilbud til nyetablerere og småbedrifter i vekst. START er organisert som et prosjekt under 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k).

Mange etablerere gir opp fordi de ikke finner frem til riktig person eller opplever at de får feil svar. Få klarer å skaffe oversikt over kommunens, de enkelte etaters, fylkeskommunens og Innovasjon Norges ansvarsområder. Næringslivet ønsket å henvende seg et sted og hvor de møter kvalifisert personell som tar et helhetlig ansvar på de områder som ligger innenfor det offentliges ansvarsområder og handlingsrom.