START i Vestfold
Starte egen bedrift? Vi hjelper deg i gang!

GOD START MED EGEN KOORDINATOR

Det er ansatt kommunale koordinatorer med næringslivserfaring. Koordinatoren skal være veileder, diskusjonspartner og døråpner for etablererne. De skal tilrettelegge nettverk og guide etablereren til en god start. Nettverket består av både private og offentlige instanser. Siden enhver etablering er unik vil START, i samarbeid med etablereren, skreddersy veien til en ny bedrift. START viser deg hvilke instanser du bør - og må - kontakte i oppstarten.

FØRSTE MØTE MED START KOORDINATOR

Hva kan du forvente?
Den første timen hos en koordinator går ut på å kartlegge hvor i prosessen den enkelte etablereren befinner seg, hvilken kompetanse den enkelte har behov for, og hvilke rekkefølge som er viktig for den enkelte etableringen. START hjelper deg i en oppstartfase.

I samråd med koordinatoren finner man så frem til aktuelle hjelpere (private og eller offentlige) som etablereren kan ringe for å avtale ett møte. Det er viktig å vite at det er etablereren selv som må oppsøke og sørge for at møtene blir gjennomført. Det er også mulighet for å få flere møter med koordinator dersom det er behov for det senere i prosessen.

Dersom ønskelig kan man også registreres i START basen slik at man kan få tilsendt informasjon og nyheter. Alle koordinatorer har taushetsplikt slik at viktig informasjon ikke kommer på avveie.