START i Vestfold
Starte egen bedrift? Vi hjelper deg i gang!

Vil du ha penger fra Oslofjordfondet? - Da bør du delta på prosjektverksted!

Vil du ha penger fra Oslofjordfondet? 
- Da bør du delta på prosjektverksted 1. eller 5. september! 
Søknadsfrister for høsten er 15. oktober. Oslofjordfondet vil i den forbindelse invitere potensielle søkere til prosjektutviklingskurs.

E5338245f700d41ff311d5ca7de21f736d5721f2

Sted: Vestfold Fylkeskommune, Svend Foyns gt. 9, Tønsberg
Starter: 05.09.2014 09:00 CET
Avsluttes: 05.09.2014 13:00 CET

Program:

1. Utlysning av forskningsmidler i oktober 2014, krav og vurderingskriterier ved Lill Irene Cressey, Oslofjordfondet

2. Hvordan skrive et godt prosjekt ved Dag Oppen Berntsen, NFR

3. Prosjekteksempler og gjennomgang av innsendte prosjekter fra kursdeltagere diskuteres og bearbeides i fellesskap. Dag Oppen Berntsen

Tilbud til alle søkere:

Har du en prosjektbeskrivelse/prosjektskisse under arbeid som vi kan gjennomgå og diskutere i fellesskap på kurset? Den behøver ikke være komplett. For at du skal få fullt utbytte av kurset oppfordrer vi dere om å benytte anledningen til å få gått igjennom prosjektbeskrivelsen din. Vi plukker ut noen prosjekter, som blir gjennomgått under kurset. Vi ønsker prosjektideer både fra offentlig sektor og bedrifter. Send inn prosjektskisse på forhånd til Ellen Just Hansen: ellenjusth@vfk.no innen en uke før kurset.

Påmelding:

Påmelding per e-post til Ellen Just Hansen: ellenjusth@vfk.no innen 29. august.

 

Velkommen!

Publisert: