START i Vestfold
Starte egen bedrift? Vi hjelper deg i gang!

Vekst i Vestfold!

Ny Nettportal for de som trenger informasjon om det å starte en bedrift, eller for de som ønsker en oversikt over det fylket har å tilby sine nyetablere, gründere etc.

9e850a4ef3f0d110bfc385f89b6484745d8a074d

«Vekst i Vestfold» er et samarbeid mellom de offentlige aktørene som har tilbud til gründere. Formålet er å synliggjøre alle aktørene i en kanal og gjøre det enkelt for gründere å finne fram til det tilbudet som passer best.

Vestfold har et stort og bredt tilbud til gründere, og alle aktørene samarbeider godt.  Vi jobber alle med samme målsetting: Bidra til at gründere i Vestfold  lykkes med sin etablering og vekst, slik at arbeidsplassene trygges og at det stadig blir flere nye arbeidsplasser.

Velkommen inn i vår nye nettportal:

https://vekstivestfold.no/

Publisert: