START i Vestfold
Starte egen bedrift? Vi hjelper deg i gang!

Åpen dag for næringslivet!

Dato: 25. Mai

Tid: kl. 08:30 -13:30

Sted: Vestfold Fylkeskommune

FORSKNINGSRÅDET inviterer til Åpen dag i Tønsberg, i samarbeid med Innovasjon Norge og Oslofjordfondet.

Denne dagen vil du få en smakebit på aktuelle virkemidler for bedrifter som ønsker å bruke forskning og innovasjon strategisk for å øke sin konkurransekraft i markedet.

Du vil også få muligheten til å høre andres praktiske erfaringer og utvikle ditt prosjekt gjennom bruk av prosjektkanvas som arbeidsverktøy.

Arrangementet er Gratis!

Lenke til PROGRAM og påmeldingen

https://forskningsradet.pameldingssystem.no/apen-dag-for-naeringslivet-tonsberg#/home

Publisert: